ComorraPharm s.r.o.Sponzoring
Sponzoring

Akcie OZ KomBasket

Akcie OZ KomBasket
Pohár Lekárne pri Váhu

Pohár Lekárne pri Váhu
» Zápis
Putový pohár NCKN

Putový pohár NCKN


Zoznam sponzorských aktivít spoločnosti ComorraPharm s.r.o.

 
KOMU
ČO
KEDY
1.
OAZIS, centrum opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti pre dospelých, Komárno
zdravotnícky materiál
31.10.2006
2.
Občianske združenie rodičov při Materskej škole, 3afárikov 11, Trenčín
počítačová technika
13.07.2004
3.
NSK - Nemocnica s poliklinikou Komárno
prístrojová technika pre laparoskopické operácie
08.07.2004
4.
Skríningová-poradenská služba (mesačne 2-3x) pre občanov komárňanského regiónu
meranie hladiny glukózy, cholesterolu a triglyceridov v krvi zdarma
31.03.2004
5.
Slovenský zväz telesne postihnutých, zákl. organizácia v Komárne
peňažný dar
07.01.2004
6.
Domov sociálnych služieb, Nová Stráž
peňažný dar
31.12.2003
7.
CLUB Slovenskej asociácie športu na školách - 2. ročník Mikulášskeho pohára Lekárne pri Váhu v streetballe - 2002
materiálno- technické a finančné zabezpečenie športového podujatia
06.12.2003
8.
OAZIS, centrum opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti pre dospelých, Komárno
zdravotnícky materiál
06.11.2003
9.
Občianské združenie KomBasket
peňažný dar - design a tvorba domovskej stránky
20.10.2003
10.
Únia nevidiacich a slabozrakých v Komárne
peňažný dar
03.07.2003
11.
Stretball, Putovný pohár Nákupného centra v Komárne 2003
peňažný dar
14.06.2003
12.
OÚ Iža
podpora kultúrno-spoločenských a športových podujatí (jazdecké dni)
30.04.2003
13.
KomBasket občianske združenie - 1. ročník pohára OZ KomBasket v streetballe - 2003
materiálno- technické a finančné zabezpečenie športového podujatia
27.03.2003
14.
Domov sociálnych služieb, Nová Stráž
zdravotnícky materiál
27.01.2003
15.
Nadácia biskupa Királya
peňažný dar na výchovno-vzdelávacie, kultúrne a športové účely
23.12.2002
16.
OÚ Chotín
podpora kultúrno-spoločenských a športových podujatí
09.12.2002
17.
OAZIS, centrum opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti pre dospelých, Komárno
výpočtová technika
09.12.2002
18.
CLUB Slovenskej asociácie športu na školách - 1. ročník Mikulášskeho pohára Lekárne pri Váhu v streetballe - 2002
materiálno- technické a finančné zabezpečenie športového podujatia
07.12.2002
19.
OAZIS, centrum opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti pre dospelých, Komárno
peňažný dar, podpora kultúrno-spoločenských a športových podujatí
01.11.2002
20.
Ženské volejbalové družstvo v Komárne (extraliga 2002)
zdravotnícky materiál
25.09.2002
21.
Stretball, Putovný pohár Nákupného centra v Komárne 2002
peňažný dar
15.06.2002
22.
Domov sociálnych služieb, Nová Stráž
peňažný dar na socialno-zdravotné účely vo forme peňažnej hotovosti
19.12.2001
23.
OÚ Chotín
podpora kultúrno-spoločenských a športových podujatí
15.11.2001
24.
OÚ Chotín
podpora kultúrno-spoločenských a športových podujatí
25.12.2000
25.
Domov sociálnych služieb, Nová Stráž
peňažný dar na socialno-zdravotné účely vo forme peňažnej hotovosti
25.12.2000
26.
Únia nevidiacich a slabozrakých v Komárne
peňažný dar
21.10.2000
27.
Únia nevidiacich a slabozrakých v Komárne
peňažný dar
31.05.1999
28.
Detský domov v Kolárove
peňažný dar, dobročinný koncert, dňa 31. mája 1999 o 18:00 vo veľkej sále Podunajského múzea
31.05.1999
29.
prof. PhDr. Zoltán Szénássy
knižné vydanie monografie: „Komáromi 22. gyalogezred“
25.04.1999
30.
Umelecká agentúra Golden Globe, ul. Komenského 5/9, Komárno
dotácia charitatívneho podujatia "DETSKÉ SRDCE, BOJ PROTI RAKOVINE A AIDS", večerný galaprogram MsKS-KN, dňa 29.08.1998
29.08.1998
31.
"Misia pre malomocných pri únii protestantských žien v Komárne"
darovanie liekov
20.07.1998
32.
"Misia pre malomocných pri únii protestantských žien v Komárne"
darovanie liekov
13.07.1998
33.
Únia nevidiacich a slabozrakých v Komárne
peňažný dar
13.07.1998
34.
OAZIS, centrum opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti pre dospelých, Komárno
lieky, zdravotnícky materiál a doplnkový sortiment
13.07.1998
35.
Detský domov, ul. Mieru č. 3., v Komárne
darovanie liekov, zdravotníckeho materiálu, produktov dennej hygieny a detskej výživy
17.04.1998
36.
Slovenské Gymnázium L.J. Šuleka na ul. Poharničnej v Komárne
odborné knihy a programové vybavenie
03.03.1998
37.
Maďarské Gymnázium H. Selyeho, ul. bisk. Királya v Komárne
odborné knihy a programové vybavenie
02.03.1998