tel: +421-(0)905-351994
      
Základné ustavenia Ciele združenia Zakladatelia Členstvo
Sponzori Akcie Pravidlá hry Kontakt
4. ročník Mikulášskeho pohára Lekárne pri Váhu v streetballe - 2006

Členstvo

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
 2. O prijatí za prvých členov združenia rozhodujú zriaďovateľia, o prijatí ostatných členov združenia rozhoduje predsedníctvo združenia na základe prihlášky.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 4. Dokladom členstva je zápis do protokolu členov združenia.
 5. Zánik členstva:
  • vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu.
  • vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení s nadpolovičnou väčšinou hlasov.
  • úmrtím člena, resp. Zánikom právnickej osoby.
  • zánikom združenia

Tvorbu a správu domovskej stránky sponzoruje:Comorrapharm s. r. o.
Aktualizáciu správ o športových podujatiach vykonáva: nrmc
Copyright © 2003-2019 Kombasket., All rights reserved.