tel: +421-(0)905-351994
      
Základné ustavenia Ciele združenia Zakladatelia Členstvo
Sponzori Akcie Pravidlá hry Kontakt
4. ročník Mikulášskeho pohára Lekárne pri Váhu v streetballe - 2006

Ciele združenia a činnosti smerujúce na ich napĺňanie

 • Ciele združenia:
  • uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry a tým vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti
  • starostlivosť o mládež a vytvorenie podmienok pre čo najširšiu základňu mládeže zaujímajúcu sa o sportové aktivity
  • usmerňovanie mládeže k duchaplnému využitiu voľného času ako prevencia proti zhubným vplyvom modernej spoločnosti, najmä drogovej a alkoholovej závislosti, vplyvu antisociálnych skupín s extrémistickými ideológiami, atď.
  • pomocou športu prispievať k rozvíjaniu sociálnej súdržnosti, vzájomnej tolerancie, medziľudských, medzinárodných, medzinárodnostných a medzietnických vzťahov mladých ľudí
 • Činnosti združenia:
  • organizácia streetballových a basketballových turnajov pre mládež a rekreačných športovcov
  • finančná, organizačná, propagačná a duchovná podpora iniciatív organizácií podobného charakteru, ktorých ciele sa zhodujú s cieľmi tohto združenia (napr. mestská basketbalová liga pre rekreačných hráčov, atď.)
  • podpora iniciatív na vytvorenie organizovaného výkonnostného basketbalu vo všetkých mládežníckych vekových kategóriách (registrované telovýchovné jednoty, atď.)
  • propagácia basketbalu a ostatných kolektývnych športov
Tvorbu a správu domovskej stránky sponzoruje:Comorrapharm s. r. o.
Aktualizáciu správ o športových podujatiach vykonáva: nrmc
Copyright © 2003-2019 Kombasket., All rights reserved.