tel: +421-(0)905-351994
      
Základné ustavenia Ciele združenia Zakladatelia Členstvo
Sponzori Akcie Pravidlá hry Kontakt

4. ročník Mikulášskeho pohára Lekárne pri Váhu v streetballe - 2006

Propozície súťaže:


Propozície súťaže

Ciele pohára
  • uľahčenie sociálnej integrácie a
  • sociálnej súdržnosti najmä medzi mladými ľuďmi
  • ochrana športu a tým aj mladej generácie proti zhubným vplyvom (boj proti intolerancii, podpora športového ducha a fair play, drogy a pod.)
  • zdravá propagácia spojenia šport - zdravie
  • popularizovanie nových kolektívnych športových hier
  • rozšírenie spolupráce medzi mestami Komárno a Komárom

Dátum
  • dňa 2-ho decembra 2006
  • pre žiakov a juniorov o 800 hod.
  • pre ostatné kategórie o 1100 hod.

Riadenie súťaže
Súťaž riadi nezávislá skupina pod vedením Ing. Ivána Szabóa. Pozri riadiaci orgán pohára .

Predpis
Hrá sa podľa upravených pravidiel basketbalu pre streetballové účely.
Prihláška vopred od 13.11.2006 TU alebo od 13.11.2006 do 29.11.2006
u pána Mgr. Richarda Kajtora, ZŠ Komenského, Komárno (tel. č.: 0903 111 068)
u pána Ing. Ivána Szabóa, SOU strojárske, Komárno (tel. č.: 0908 585 616)

Prihláška na mieste
Prihlásenie sa družstva na mieste je vylúčená, treba sa registrovať vopred! Platba na mieste je moňá.

Kategórie a štartovné

Kategória
Vek
Štartovné
Žiaci
od 0 do 14 rokov
100,- Sk za družstvo
Juniori
15,16,17 rokov
100,- Sk na osobu
Muži
od 18 do 126 rokov
150,- Sk na osobu
Ženy
100,- Sk za družstvo

Každé družstvo je povinné zaplatiť štartovné v plnej výške a musí sa dostaviť na súťaž 30 minút pred zahájením zápasov. Ak družstvo nesplní všetky tieto podmienky bude vylúčené zo súťaže.

Lopty a dresy
Každé družstvo by malo mať na každom zápase jednotné dresy označené číslami! Čísla by mali byť umiestené na chrbte a mali by byť dosť výrazné, aby boli dobre identifikovateľné rozhodcom. Lopty zabezpečuje riadiaci orgán pohára.

Náležitosti
Kapitáni družstiev sú nútení uzavrieť najneskôr do 30. novembra 2006 súpisky svojich družstiev, t.j. registrovať sa online alebo telefonicky. Každé družstvo dostane oficiálnu súpisku družstva, ktorá sa predkladá pri každom zápase kvôli kontrole (na požiadanie kapitána druhého družstva kvôli neoprávnenému štartu niektorého hráča, resp. hráčov).

Rozhodcovia
Na každom zápase bude prítomný zapisovateľ. Zapisovateľ nie je rozhodca. On iba zapisuje. Pri sporných otázkach má zapisovateľ rozhodujúce slovo.

Námietky
Podávajú sa telefonickou formou a riadia sa riadiacim orgánom pohára.

Protest
Podáva sa najneskôr 5 minút po skončení zápasu. Protest sa podáva osobne u prezidenta pohára.

Ihriská
Pohár sa hrá v priestoroch športového zariadenia ZŠ na ul. Komenského č.3 v Komárne.

Miesto – Mapa
[ZŠ Komenského - MAPA]
ZŠ na Komenského č.3 v Komárne, vid. obrázok!

Nedostavenie sa družstva
Ak sa družstvo nedostaví na zápas bez ohlásenia (telefonicky kapitánovi súpera a zároveň prezidentovi pohára) zápas prehráva kontumáciou 10:0 v prospech súpera. Čakacia doba na družstvo je 10 minút. Ak po uplynutí tejto doby sa niektoré z družstiev nedostaví, resp. nebude mať k dispozícii minimálne troch hráčov, trestá sa kontumáciou 10:0 v prospech súpera.


Stiahnite si: PLPV2006_REGLIST_SK.doc (41 kB), PLPV2006_REGLIST_HU.doc (41 kB)

Tvorbu a správu domovskej stránky sponzoruje:Comorrapharm s. r. o.
Aktualizáciu správ o športových podujatiach vykonáva: nrmc
Copyright © 2003-2019 Kombasket., All rights reserved.