tel: +421-(0)905-351994
      
Základné ustavenia Ciele združenia Zakladatelia Členstvo
Sponzori Akcie Pravidlá hry Kontakt
4. ročník Mikulášskeho pohára Lekárne pri Váhu v streetballe - 2006

Zmeny spoločenských podmienok podnietili aj niektoré zmeny v systéme telesnej výchovy a športu. Na mnohých školách sa otvorili ekonomické otázky školskej telesnej výchovy a športu, ako aj otázky vzťahu škola - učiteľ, učiteľ - študent, škola - sponzor. Telesná výchova a šport je v súčasnosti už finančne náročnou aktivitou a vníma sa ako hodnota, do ktorej treba sústavne investovať. Pravidelné športovanie začalo smerovať k dobrovoľnosti.

ComorraPharm, s.r.o. si dostatočne včas uvedomila tieto aspekty. Objektové, materiálne a finančné podmienky škôl, ktoré nie sú profesne zamerané na výučbu telesnej výchovy a športu sú nedostatočné. Nie je predpoklad, že situácia sa v dohľadnom časovom horizonte podstatne zlepší. V telovýchovnom a športovom procese bude oveľa viac ako doteraz záležať na zabezpečení optimálnych podmienok pre šport. Okrem vysokej odbornosti a osobnosti učiteľa, ktorý bude vedieť získať svojich študentov na športovú činnosť, treba klásť dôraz aj na materiálno-technické zabezpečenie. Ak bude súlad medzi týmito faktormi, bude naša mládež počas štúdia nielen pravidelne cvičiť, ale v tomto návyku budú aj po skončení štúdia pokračovať. Šport sa im stane súčasťou štýlu života. Spoločnosti ComorraPharm ide o to, aby i v dnešnej dobe platilo staré známe heslo "Chlieb a hry" alebo neskoršie "V zdravom tele, zdravý duch".

Sme presvedčení, že našim sponzoringom:

 • dávame mladým prostriedok do rúk, pomocou ktorého si môžu zlepšiť kvalitu života,
 • uľahčíme sociálnu integráciu a
 • prispejeme k sociálnej súdržnosti, najmä medzi mladými ľuďmi,
 • ochraňujeme šport a tým aj mladú generáciu proti zhubným vplyvom (boj proti intolerancii, podpora športového ducha a fair play, drogy a pod.),
 • prispejeme k zdravej propagácii spojenia šport - zdravie,
 • umožníme rozšírenie nových kolektívnych športových hier,
 • podporujeme výmenu informácií o nových typoch športových zariadení.

Okrem pravidelného sponzoringu športovej hry trojčlenných družstiev na jeden kôš tzv. streetballu sme sa rozhodli poskytnúť na našej domovskej stránke priestor na dokumentáciu všetkých miestnych udalostí, ktoré s týmto športom súvisia. Pevne veríme, že naše úsilie bude korunované založením kvalitnej mestskej ligy, vytvorením základných ustanovení (riadenie a systém súťaže, pravidlá, rozhodcovia, lopty, dresy a ihriská) a definovaním podmienok účasti.

Do pozornosti odporúčame:

 • European Charter on Sport for All: disabled persons (Európska charta o športe pre všetkých: postihnuté osoby) (1987), ISBN 92-871-0991-5
 • European Sports Charter (Európska športová charta) (1992)
 • Code of Sports Ethics (Kódex športovej etiky) (1992)
 • Eurofit for children: tests of physical fitness (Eurofit pre deti: testy fyzickej zdatnosti) (1993, 2. revidované vydanie)
 • Eurofit for adults - Assessment of health-related fitness (1995) (Eurofit pre dospelých - Hodnotenie zdatnosti z hľadiska zdravia) (1995), ISBN 92-871-2765-4
 • The significance of sport for society: health, socialisation, economy (Význam športu pre spoločnosť: zdravie, socializácia, ekonomika) (1995), ISBN 92-871-2716-6
  http://culture.coe.int/sp/splist.html
Tvorbu a správu domovskej stránky sponzoruje:Comorrapharm s. r. o.
Aktualizáciu správ o športových podujatiach vykonáva: nrmc
Copyright © 2003-2019 Kombasket., All rights reserved.